درباره ما

درباره بوشهرو

گروهی که امروز، عمدتا، در چارچوب شرکت مهندسی اردیبهشت مهرازان فعال است، سال‌های زیادی را در پروژه‌ها و رویدادهای فرهنگی استان بوشهر گذرانده‌اند. از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا بندر بوشهر. از خارک تا دالکی و از کوه نمک تا آبشار شول. در تمام این دیدن‌ها و تجربه‌کردن‌ها این احساس دست می‌داد که کاش همه ایرانیان هم این گنجینه شگرف فرهنگ و طبیعت را تجربه کنند. با بوشهرو، دیده‌ها و احساس‌های خود را با بازدیدکنندگان سایت سهیم می‌شویم.

یک نکته مهم را هم باید تاکید کرد. بسیاری از عکس‌ها و داده‌های این سایت، در طول زمان، از دوستان و عزیزان دیگری گرفته شده که به باور ما از دوستداران بوشهر هستند. قدر همه این محبت‌ها را می‌دانیم و باور داریم در ادامه نیز ما را یاری خواهندکرد.